School Surveillance

Veiligheid op en rond scholen is niet langer meer vanzelfsprekend. Ons school surveillance team zorgt in nauwe samenwerking met schooldirectie, ouders en leerlingen voor een veilige plek op school. M&W Holland Security kan onder meer ingezet worden bij:

 

Kortlopende onregelmatigheden op en rond de school (zoals dreigementen, conflicten tussen leerlingsgroepen, toename van diefstallen etc.)

 

Schoolfeesten

 

beveiliging van het schoolgebouw (mobiele surveillance)

 

Geüniformeerde surveillanten op school kunnen een nare, onveilige indruk geven aan uw leerlingen, het kan bij conflicten zelfs leiden tot escalatie. Daarom hebben wij de mogelijkheid om onze diensten op school en het terrein desgewenst in burger uit te voeren. Daarnaast voeren onze diensten bij voorkeur uit met medewerkers die zelf kinderen hebben en dus aansluiting bij de achtergrond van onze opdracht.

Postadres:

Croesinckplein 99

2722 ED Zoetermeer

 

Mobiel:

+316509.29.531